Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji. Współpraca z pracownikami oraz inne zaawansowane metody uzyskiwania dowodów zmierzających do wykrycia nadużyć na organizacji

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, kadra kierownicza organizacji oraz pracownicy zajmujący kluczowe stanowiska z punktu widzenia zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, w tym szczególnie audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

Korzyści

Poznanie metod pozyskiwania informacji, w tym m.in. od osobowych źródeł oraz przy wykorzystaniu technik śledczych i tzw. białego wywiadu.

Agenda

  • Metody pozyskiwania informacji, w tym m.in. od osobowych źródeł oraz przy wykorzystaniu technik śledczych i tzw. białego wywiadu;
  • Pozyskiwanie do współpracy pracowników posiadających wiedzę o działaniach na szkodę organizacji;
  • Analiza uzyskanych informacji w zakresie ich rzetelności, wiarygodności oraz przydatności w realizowanych zadaniach.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

1 + 5 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto