Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego

W uzupełnieniu usług doradczych i wdrożeniowych Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego, proponujemy szeroką paletę szkoleń, adekwatnych do obszarów Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego.

 

Codzienna praktyka biznesowa wskazuje, że w dynamicznie rozwijających się organizacjach i firmach, menadżerowie oraz pracownicy są przede wszystkim zajęci gonitwą za kolejnym, wyznaczonym celem; rzadko mają czas na własny rozwój. Powszechnie wiadomo, że w kontekście bezpieczeństwa, najsłabszym ogniwem każdej organizacji jest „czynnik białkowy”, czyli CZŁOWIEK, a zatem to jemu należy poświęcić najwięcej uwagi – nieustannie podnosić jego wiedzę i świadomość w obszarze bezpieczeństwa biznesu, przywiązując oczywiście także należną uwagę do aspektów technicznych. Jedynie świadomy pracownik i menadżer będzie potrafił właściwie zidentyfikować ryzyka i stosownie nimi zarządzać.  Współczesna praktyka życia gospodarczego generuje dla każdej organizacji nie tylko szanse wynikające z dynamiki rozwoju, ale także zagrożenia przestępczością ekonomiczną oraz nieprawidłowościami wewnętrznymi, będącymi wynikiem braku należnej atencji, wiedzy i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa. Konsekwencje dla każdej firmy mogą być bardzo dotkliwe w każdym aspekcie: zawodowym, biznesowym, finansowym i wizerunkowym.

Misją ABB jest przygotowanie uczestników szkoleń i warsztatów na wszelkie możliwe wyzwania związane z bezpieczeństwem sensu largo, z którymi członkowie Zarządów, menadżerowie oraz pracownicy, mogą się spotkać w domenie biznesowej oraz życiu prywatnym, które także przecież może mieć znaczny wpływ na efektywność pracy i rozwój firmy.

Adresatami szkoleń są jednostki wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, spółki giełdowe i Skarbu Państwa, instytucje finansowe oraz prywatni przedsiębiorcy, krajowi i zagraniczni.

 

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego organizuje szkolenia, dostosowane do zakresu usług Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego, zapewniających ochronę interesów organizacji i osób w sytuacjach:

 • zagrożeń,
 • kryzysu,
 • konfliktów biznesowych,
 • bezpodstawnych roszczeń i oskarżeń,
 • ataków medialnych,
 • oddziaływań zakulisowych / niejawnych,
 • możliwości wewnętrznych i zewnętrznych działań przestępnych,
 • zagrożeń i szkód spowodowanych nieuzasadnionym działaniem instytucji publicznych,

w formie szkoleń:

 • otwartych
 • zamkniętych – dla pracowników organizacji lub firmy. Zalety takich szkoleń, to
  • dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb organizacji,
  • ograniczenie kosztów delegacji pracowników,
  • brak zakłóceń w organizacji pracy, związanym z nieobecnością pracowników,
  • dostosowanie terminu i czasu szkolenia do systemu pracy.

 

Cenę takich szkoleń w każdym przypadku ustalamy indywidualnie.

 

Zespół wykładowców i trenerów Akademii Bezpieczeństwa Biznesowego tworzą znakomici specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, którzy swoją wiedzę zweryfikowali poprzez doświadczenia praktyczne.